Performans Yönetimi

Performans yönetimi, tespit, ölçme, değerlendirme yoluyla bireylerin, takımların ve/veya şirketlerin performansını değerlendirmek ve şirketin stratejik amaçları ile uyumlaştırmasını sağlayan sürekli bir yönetim döngüsüdür.

Perakende performansı ölçülmesinde en sık karşılaşılan metrikler:
• Hizmet düzeyi;
• Kayıp satışlar;
• Muadil ürün yüzdesi;
• Brüt kar
• Devir hızı;
• ROI/GMROI/GMROF/GMROL
• Satış oranı

Organizyonlardaki performansların yönetimininde temel olarak 5 ayrı odak noktasında sorulara cevap aranır;
1. İşletmenin genel olarak gelecekteki başarısı ve başarısızlığında rol oynayacak temel konular/hedefler nelerdirve bunlar ne sıklıkta ölçülmelidir?
2. İşletme hangi stratejiler ve planlar doğrultusunda yol almaktadır ve bunları gerçekleştirmek üzere hangi süreçlere ve aktivitelere ihtiyaç duymaktadır?Bu aktivitelerin performansları nasıl ölçülmektedir?
3. İşletme için ilk iki sorunun cevaplarına hangi seviyede performans yeterli olacaktır ve bu seviyeleri hedeflere işlemekte ne kadar başarılır?
4. Bu performans hedeflerine ulaşınca veya ulaşamayınca hangi ödüllere ulaşılacaktır/ hangi negative sonuçlarla karılaşılacaktır?
5. Sonuçlar hangi bilgi akış sistemi ile işletme geçmiş başarı ya da başarısızlıklarından faydalanmak üzere kayıt altına alınacaktır?

Özet olarak, Performans Yönetimi ;
– Dinamik ve aralıksız bir süreçtir..
– Şirketin itibarını arttırır
– Stratejik hedeflerle uyumluluğu ile tutarlılık sağlar