Merchandising

sunum6Dünya ekonomi tarihi açısından bakildığında perakendecilik modern capitalist gelişmenin içat ettiği en

kritik unsurlardan birisidir.18. Yy sonlarından itibaren başlayan ama özellikle 19.yy ortalalarından

sonra hızlanan üretimin tüketimi geçme eğilimi sonucunda, ürünleri satabilmek için sınırlı sayıdaki

müşteriye ulaşabilme teknikleri gelişmeye başladı.

Müşteriye ulaşabilmenin en önemli unsuru görünür, algılanır ve ulaşılabiir olmaktan geçmektedir.Tüm

bunların temelinde doğru bir merchandising stratejisi ve uygulamaları yatmaktadır.

İşletmelerin vizyon ve startejilerini destekleyecek şekilde ürün yada ürün karmalarını tüketicileri

buluşturma sistematiğidir.

Merchandasing sistemi ürünlerin mağaza ortamında yada internet ortamında tüketicileri ile kurduğu

iletişim şeklidir.

Merchandising sisteminde oluşturduğunuz düzenin mağaza ambiansı ile korelasyonu bir bütünlük

içerisinde ve birbirini tamamlayacak şekilde olmak durumundadır.

Müşteriler ile kurakcağınız iletişimin önemli bir ayağı olan reklam ve sosyal medya iletişimi ilede aynı

ses tonu ile konuşacak bir merchandasing sistemine ihtiyaç vardır.

Aynı zamanda iyi bir merchandasing sistemin diğer bir bacağı ölçümleme kriterlerinin neler olacağına

karar verme sürecinize destek olan ve düzenli olarak takip edilen bir sistemide yaratmanızı

sağlayacaktır.

 

Kaç Kişi ve Kimler katılmalı

 

8-16 kişi

 

Stratejik konulara yön veren şirket müdürleri ve Orta seviye müdürler

 

U düzen sınıf

 

HANGİ SONUÇLARI ÜRETİR.

 

  • Stratejik merhandasing sistematiği
  • Rekabette farkılaşma ve öne çıkma
  • Etki stok yönetimi ve planlaması
  • Perakendeci \tüketici arasındaki doğru ve etkin marka iletişimi
  • Tedarikçiler ve Perakendeciler için doğru ve zamanında üretim ve tedarik planlaması
  • Ürün performans yönetimi verimliliği